გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-04-06
მა­ჩაბ­ლის უც­ნო­ბი ფო­ტო­არ­ქი­ვი
  მა­კა ყი­ფი­ა­ნი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ­მა ბიბ­ლი­ო­თე­კამ, ცო­ტა ხნის წინ, ძალ­ზე ძვირ­ფა­სი სა­ჩუ­ქა­რი მი­ი­ღო, ქარ­თ­ვე­ლი მწერ­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო მოღ­ვა­წის, მთარ­გ­მ­ნე­ლის, ივა­ნე მა­ჩაბ­ლის დღემ­დე უც­ნო­ბი ფო­ტო­კო­ლექ­ცია.
აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ 2008 წლის ომის დროს, ცხინ­ვა­ლის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ თა­მა­რა­შენ­ში მოქ­მე­დი, ივა­ნე მა­ჩაბ­ლის სახლ-მუ­ზე­უ­მი სა­ბო­ლო­ოდ გა­ნად­გურ­და. სწო­რედ ამ მუ­ზე­უ­მის და­მა­არ­სებ­ლი­სა და პირ­ვე­ლი დი­რექ­ტო­რის, ვა­სილ ნამ­შუ­რი­ძის შვი­ლიშ­ვილ­მა, ზვი­ად გო­გო­რიშ­ვილ­მა, ბა­ბუ­ის მი­ერ შეგ­რო­ვე­ბუ­ლი და გა­დარ­ჩე­ნი­ლი, ივა­ნე მა­ჩაბ­ლის ოჯა­ხი­სა და მა­ჩაბ­ლე­ბის საგ­ვა­რე­უ­ლოს ორი­გი­ნა­ლი, ბევ­რის­თ­ვის უც­ნო­ბი ის­ტო­რი­უ­ლი ფო­ტო­არ­ქი­ვი, ბა­ბუ­ის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ, მის სახ­ლ­ში იპო­ვა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კას სა­ჩუქ­რად გა­დას­ცა.
ვრცლად>>>
2017-04-06
გლო­ბა­ლუ­რი ჯილ­დო სა­უ­კე­თე­სო მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის

„მას­წავ­ლე­ბელ­თა გლო­ბა­ლუ­რი ჯილ­დო“, რო­მელ­საც, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, დუ­ბა­ი­ში, მარ­ტის თვე­ში გა­მარ­თუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფო­რუ­მის მე­ო­რე დღეს გა­დას­ცე­მენ, წელს კა­ნა­დელ მას­წავ­ლე­ბელს — მე­გი მაკ­დო­ნელს ერ­გო. მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რი და წლის სა­უ­კე­თე­სო მას­წავ­ლებ­ლის ტი­ტუ­ლი (ეს საკ­მა­ოდ მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლი და სო­ლი­დუ­რი პრი­ზი, ალ­ბათ, ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­ფე­სი­ის ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის სა­ოც­ნე­ბო და გა­ას­მა­გე­ბუ­ლი სტი­მუ­ლის­მიმ­ცე­მია, რომ გახ­დეს სა­უ­კე­თე­სო) კა­ნა­დის პა­ტა­რა თემ­ში მოღ­ვა­წე პე­და­გოგ­მა მი­ი­ღო. ის ას­წავ­ლის სკო­ლა­ში, სა­დაც მძი­მე კლი­მა­ტი და რთუ­ლი პი­რო­ბე­ბია, სახ­მე­ლე­თო გზი­თაც ვერ მიხ­ვალ, მხო­ლოდ სა­ჰა­ე­რო კავ­ში­რია. „სწავ­ლე­ბა იდე­ა­ლუ­რი გზა იყო ახალ­გაზ­რ­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბის. შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­მე­ცა, გავ­ც­ნო­ბო­დი მათ რე­ა­ლი­ებს და შე­მექ­მ­ნა ისე­თი პროგ­რა­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც მათ მიზ­ნის მიღ­წე­ვა­ში და­ეხ­მა­რე­ბო­დათ“. — ამ­ბობს მე­გი მაკ­დო­ნე­ლი.
ვრცლად>>>
2017-04-06
აქცენტი ხარისხზე თუ ფასზე რა პრინციპით შეირჩევა გრიფირებული სახელმძღვანელოები
ლალი თვალაბეიშვილი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ მი­ღე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბის ახა­ლი წე­სის უმ­თავ­რე­სი პუნ­ქ­ტე­ბი ქარ­თ­ვე­ლი გა­მომ­ცემ­ლე­ბის­თ­ვის და ავ­ტო­რე­ბის­თ­ვის მი­უ­ღე­ბე­ლი აღ­მოჩ­ნ­და. გა­მომ­ცე­მელ­თა უმე­ტე­სო­ბამ უარი თქვა შეხ­ვედ­რებ­ზე, რომ­ლე­ბიც, თით­ქ­მის 8 თვე გრძელ­დე­ბო­და. გა­სუ­ლი წლის აგ­ვის­ტო­დან დე­კემ­ბ­რის ჩათ­ვ­ლით, ამ შეხ­ვედ­რებს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვა ატა­რებ­და. მან გა­მომ­ცემ­ლებს მათ­თ­ვის მი­სა­ღე­ბი მო­დე­ლი შეს­თა­ვა­ზა, რომ­ლის დახ­ვე­წა­ზეც მუ­შა­ობ­დ­ნენ. იან­ვ­რი­დან სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლემ, თე­ი­მუ­რაზ მურ­ღუ­ლი­ამ გა­აგ­რ­ძე­ლა და პი­რო­ბე­ბიც მკვეთ­რად შე­იც­ვა­ლა.
ვრცლად>>>
2017-03-30
გა­ა­მარ­თ­ლა თუ არა უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბმა

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის რე­გის­ტ­რა­ცია 31 მარტს დას­რულ­დე­ბა. ამ დროისთვის დარეგისტრირებულია 35 200-ზე მეტი აპლიკანტი. ჯერ­ჯე­რო­ბით, უც­ნო­ბია ე.წ. უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი, რო­მელ­მაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის კი­დევ უფ­რო დი­დი ინ­ტე­რე­სი მას შემ­დეგ მი­იპყ­რო, რაც გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა მი­სი ცვლი­ლე­ბის შე­სა­ხებ და­ა­ა­ნონ­სა. ალექ­სან­დ­რე ჯე­ჯე­ლა­ვას გან­ცხა­დე­ბით, ცვლი­ლე­ბე­ბი იგეგ­მე­ბა ე.წ. უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და ის მომ­ხ­რეა, რომ უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტებ­ზე რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი კვო­ტა შემ­ცირ­დეს, თუმ­ცა, მი­ნის­ტ­რი უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბის გა­უქ­მე­ბას გა­მო­რიცხავს.
მი­სი თქმით, გაჩ­ნ­დე­ბა მოთხოვ­ნა, რომ სტუ­დენ­ტ­მა გარ­კ­ვე­ულ დო­ნე­ზე ის­წავ­ლოს, რა­თა უფა­სო ფა­კულ­ტეტ­ზე ად­გი­ლი შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს. „სამ­წუ­ხა­როდ, ბო­ლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბი, გარ­და იმ ხალ­ხი­სა, ვი­საც კონ­კ­რე­ტუ­ლად ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით უნ­და პრო­ფე­სი­ის შე­ძე­ნა, იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვი­საც გახ­და ნავ­სა­ყუ­დე­ლი, ვინც სხვა­გან ვერ ჩა­ა­ბა­რა და მხო­ლოდ ამი­ტომ გა­დაწყ­ვი­ტა ამ ფა­კულ­ტე­ტე­ბის არ­ჩე­ვა. აკა­დე­მი­უ­რი მოს­წ­რე­ბა, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტებ­ზე საკ­მა­ოდ და­ბა­ლია. ჩე­მი სურ­ვი­ლია, უფა­სო სწავ­ლა აკა­დე­მი­ურ მოს­წ­რე­ბას­თან იყოს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტი კარ­გია იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თუ რე­ა­ლუ­რად სწავ­ლობ და იძენ პრო­ფე­სი­ას. მე ვარ მომ­ხ­რე, რომ რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი კვო­ტე­ბი შემ­ცირ­დეს, უფა­სო ფა­კულ­ტე­ტე­ბის იდე­ას ვემ­ხ­რო­ბი.“
მი­ნის­ტ­რი არ გეგ­მავს სპე­ცი­ა­ლო­ბე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის შემ­ცი­რე­ბას, პი­რი­ქით, აცხა­დებს, რომ: „სპე­ცი­ა­ლო­ბე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­ზარ­დოს კი­დეც, მაგ­რამ თი­თო­ე­ულ­ზე უფა­სოდ სწავ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცე­მათ მხო­ლოდ იმ სტუ­დენ­ტებს, რომ­ლე­ბიც რე­ა­ლუ­რად სწავ­ლო­ბენ და ნამ­დ­ვი­ლად დე­ბენ შე­დეგს.“
სულ რამ­დე­ნი­მე წე­ლია, რაც უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ უმაღ­ლეს სა­გან­მან­თ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ზე პროგ­რა­მუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბის გა­ცე­მის პროგ­რა­მა ამოქ­მედ­და.
სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ზე და­ფი­ნან­სე­ბის გა­ცე­მის მი­ზა­ნი, ოფი­ცი­ა­ლუ­რი დო­კუ­მენ­ტის
ვრცლად>>>
2017-03-30
ამე­რი­კუ­ლი ფილ­მე­ბის ჩვე­ნე­ბა

მა­კა ყი­ფი­ა­ნი ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ელ­ჩო­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის მარ­ჯო­რი და ოლი­ვერ უორ­დ­რო­პე­ბის სა­ხე­ლო­ბის ან­გ­ლო-ამე­რი­კუ­ლი სამ­კითხ­ვე­ლო დარ­ბა­ზის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ახა­ლი ერ­თობ­ლი­ვი პრო­ექ­ტი — „American Film Showcase“ და­იწყო.
პრო­ექ­ტი ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ელ­ჩოს დახ­მა­რე­ბით, 40-ზე მეტ ქვე­ყა­ნა­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი რე­ჟი­სო­რე­ბის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი, თა­ნა­მედ­რო­ვე ფილ­მე­ბი­სა და ანი­მა­ცი­ე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით, ამე­რი­კულ კულ­ტუ­რა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას აც­ნობს. თვე­ში ერ­თხელ, პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში,
ვრცლად>>>
2017-03-30
როცა ფანტასტიკა განსაკუთრებით საინტერესოა
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი მწერ­ლის სტუმ­რო­ბა გა­მორ­ჩე­უ­ლად სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნაა სკო­ლის ცხოვ­რე­ბა­ში, მით უმე­ტეს, თუ ეს მწე­რა­ლი ფან­ტას­ტი­კის ჟან­რ­ში მუ­შა­ობს და მი­სი მკითხ­ვე­ლე­ბიც სწო­რედ ამ ჟან­რის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი არი­ან. ამ ინ­ტე­რეს­თა თან­ხ­ვედ­რის შე­დე­გია მწე­რალ ნა­ტო და­ვი­თაშ­ვი­ლი­სა და 128-ე სკო­ლის ვჳ-კლა­სელ­თა შეხ­ვედ­რა, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლებ­ლის, თი­ნა ბურ­კა­ძი­სა და სკო­ლის ბიბ­ლი­ო­თე­კა­რის, თეა სი­ლა­გა­ძის ძა­ლის­ხ­მე­ვით გა­ი­მარ­თა. რა­ტომ მა­ინ­ცა­და­მა­ინც ნა­ტო და­ვი­თაშ­ვი­ლი, ამის შე­სა­ხებ ქალ­ბა­ტონ­მა თი­ნა გვი­ამ­ბო: „თბი­ლი­სის მე­რი­ამ გა­მო­აცხა­და კონ­კურ­სი რამ­დე­ნი­მე თე­მა­ზე, მათ შო­რის იყო
ვრცლად>>>
2017-03-23
პრო­ფე­სი­ა­ში შე­მოს­ვ­ლის „გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი“ გზე­ბი
ლალი ჯელაძე მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წის­ნ­ვ­ლის სქე­მა­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი, გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, სკო­ლა­ში მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბა­ზეც აისა­ხა. გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სქე­მის მი­ხედ­ვით, მას­წავ­ლებ­ლო­ბის მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის სკო­ლა­ში საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის გზე­ბი ასე გა­ნი­საზღ­ვ­რა: ჳ გზა — ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი სა­ბა­კა­ლავ­რო-სა­მა­გის­ტ­რო 300-კრე­დი­ტი­ა­ნი პროგ­რა­მა; ჳჳ გზა — ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა + საგ­ნის გა­მოც­და + მას­წავ­ლებ­ლის მომ­ზა­დე­ბის 60-კრე­დი­ტი­ა­ნი პროგ­რა­მა; ჳჳჳ გზა — ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა + საგ­ნის გა­მოც­და + მას­წავ­ლებ­ლის კვა­ლი­ფი­კა­ცია; ჳვ გზა — სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი; ვ გზა — დოქ­ტო­რის აკა­დე­მი­უ­რი ხა­რის­ხი. სქე­მის წი­ნა ვერ­სი­ა­ში იყო ჩა­ნა­წე­რი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, მა­ი­ნორ პროგ­რა­მის გავ­ლა ერთ-ერთ გზად გა­ნი­ხი­ლე­ბო­და —
ვრცლად>>>
2017-03-23
დე­ბა­ტე­ბი — ლი­ტე­რა­ტუ­რის გაკ­ვე­თი­ლის ნა­წი­ლი აზ­როვ­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის
ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი ეს არ იყო ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი გაკ­ვე­თი­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი გა­გე­ბით, მაგ­რამ ეს იყო გაკ­ვე­თი­ლი, რო­მე­ლიც, ყო­ველ­გ­ვა­რი საგ­ნობ­რი­ვი გა­მო­კითხ­ვის გა­რე­შეც, ად­ვი­ლად და­გარ­წ­მუ­ნებთ, თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლე, ნე­ბის­მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბულ თე­მა­ზე, რო­გორ თა­ვი­სუფ­ლად გა­მოთ­ქ­ვამს სა­კუ­თარ მო­საზ­რე­ბას, კა­მა­თობს ოპო­ნენ­ტ­თან, ცდი­ლობს სა­კუ­თა­რი აზ­რის უპი­რა­ტე­სო­ბა­ში და­არ­წ­მუ­ნოს იგი და ამას შე­სა­შუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბით აკე­თებს. აქ არ არი­ან გა­მორ­ჩე­უ­ლად აქ­ტი­უ­რი ან პა­სი­უ­რი ბავ­შ­ვე­ბი; კარ­გად ჩანს, რომ მას­წავ­ლებ­ლის მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი მე­თო­დი ყვე­ლას­თ­ვის თა­ნაბ­რად მი­სა­ღე­ბი და სა­ხა­ლი­სოა.
ვრცლად>>>
2017-03-23
ამე­რი­კუ­ლი სამ­ხედ­რო ავი­ა­ცი­ის ლე­გენ­და
   პრო­ექტ „თა­ვი­სუ­ფა­ლი გაკ­ვე­თი­ლის“ ფორ­მატ­ში კერ­ძო სკო­ლა ლი­ცე­უ­მის მოს­წავ­ლე­ე­ბი (ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი — ქი­მი­ის პე­და­გო­გი ქე­თი ქი­ქო­ძე) აწარ­მო­ე­ბენ კვლე­ვებს ემიგ­რან­ტ­თა ცხოვ­რე­ბა­სა და მოღ­ვა­წე­ო­ბა­ზე. ამ­ჟა­მად,  მათ შე­ის­წავ­ლეს ავი­ა­კონ­ს­ტ­რუქ­ტო­რე­ბის მი­ერ გან­ვ­ლი­ლი გზა. ალექ­სან­დ­რე ქარ­თ­ვე­ლიშ­ვი­ლი
„სრუ­ლი­ად შე­საძ­ლე­ბე­ლია ჩვე­ნი ცოდ­ნის ისე გაღ­რ­მა­ვე­ბა, რომ მთვა­რეს გავ­ც­დეთ და ვე­ნე­რას და მარსს მი­ვაღ­წი­ოთ, მთა­ვა­რია ენ­თუ­ზი­აზ­მი, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თო­ბა და გამ­ბე­და­ო­ბა გვე­ყოს“ — ეს სიტყ­ვე­ბი ეკუთ­ვ­ნის ალექ­სან­დ­რე ქარ­თ­ვე­ლიშ­ვილს, რო­მე­ლიც ამე­რი­კუ­ლი სამ­ხედ­რო ავი­ა­ცი­ის ლე­გენ­დად დარ­ჩა.
ვრცლად>>>
2017-03-16
ვე­რა­სო­დეს ვი­ფიქ­რებ­დი, თუ ოდეს­მე მას­წავ­ლე­ბე­ლი გავ­ხ­დე­ბო­დი
რუბრიკის სტუმარია გაგა შეთეკაური,
შუაფხოს საჯარო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი — გა­გა, გვი­ამ­ბე მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი, გან­საზღ­ვ­რა თუ არა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?
— ათი წე­ლი ვსწავ­ლობ­დი გა­მარ­ჯ­ვე­ბის სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, XI კლა­სი და­ვამ­თავ­რე  რუს­თა­ვის მე-6 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, რუ­სულ სექ­ტორ­ზე. ვფიქ­რობ, ჩე­მი პი­როვ­ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში ძა­ლი­ან დი­დი რო­ლი ითა­მა­შეს ჩემ­მა მას­წავ­ლებ­ლებ­მა. ყვე­ლა­ზე მე­ტად, რაც
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59]
24(816)N