გამოდის 1998 წლიდან
ჩვენ შესახებ

გაზეთი `ახალი განათლება~

 

ძირითადი მიმართულება

კულტურულ-საგანმანათლებლო

 

გავრცელების არეალი

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები (კონფლიქტური ზონები, მაღალმთიანი და არაქართულენოვანი მოსახლეობით დასახლებული რეგიონები); საგანმანათლებლო რესურსცენტრები; უმაღლესი სასწავლებლები; საბავშვო ბაღები; სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებები; განათლების სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვ.

 

ძირითადი პრიორიტეტები

განათლების რეფორმის მიმდინარეობის გაშუქება;

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ეროვნული სასწალო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებული დოკუმენტების, სიახლეებისა და სხვა საჭირო ინფორმაციის მიწოდება განათლების მუშაკთათვის;

საქართველოში არსებული ინსტიტუციური დაწესებულებები: ბავშვთა სახლები, სკოლა-ინტერნატები, სარეაბილიტაციო ცენტრები;

ინკლუზიური განათლების დანერგვა და ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა პრობლემატიკა;

მეთოდური სიახლეები პედაგოგთა დასახმარებლად;

მოსწავლე ახალგაზრდობის სამეცნიერო, საზოგადოებრივი, კულტურული და სპორტული ცხოვრება;

საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მიმდინარე ცვლილებები;

სტუდენტი ახალგაზრდობის პრობლემატიკა და მათი შემოქმედება.

 

პერიოდული გამოცემები

1998-2004 _ ჩანართი `მაუგლი~, იუნისეფის ხელშეწყობით;

1999-2000 _ ჩანართი `ცოცხალი პლანეტა~, WWF-ის ხელშეწყობით. 

 25-28(942)N