გამოდის 1998 წლიდან
2016-05-26
წე­რი­სა და წარ­მოთ­ქ­მის შეც­დო­მა­თა ტი­პე­ბი სომ­ხუ­რე­ნო­ვან მოს­წავ­ლე­ებ­ში და მა­თი დაძ­ლე­ვის გზე­ბი

25-28(942)N