გამოდის 1998 წლიდან
2014-05-08
სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა შე­საც­ვ­ლე­ლია


რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია გრა­ცის კარლ-ფრან­ცის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პირ­ვე­ლი
კურ­სის სტუ­დენ­ტი სო­სო შა­ყუ­ლაშ­ვი­ლი


— სო­სო, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მოს­წ­ავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი და რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი?
— მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი ძა­ლი­ან კარ­გად მახ­სენ­დე­ბა. ვერ­ცხ­ლის მე­დალ­ზე და­ვამ­თავ­რე თბი­ლი­სის კერ­ძო სკო­ლა-კომ­პ­ლექ­სი „სადუ­ნი“. საკ­მა­ოდ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე ვი­ყა­ვი. სკო­ლის პე­რი­ოდ­ში გა­ვი­მარ­ჯ­ვე სა­ტე­ლე­ვი­ზიო პრო­ექტ „ეტა­ლონ­ში“. სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, ჩა­ვა­ბა­რე თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, სამ­კურ­ნა­ლო ფა­კულ­ტეტ­ზე. სტუ­დენ­ტო­ბის პე­რი­ოდ­ში დი­დი წარ­მა­ტე­ბე­ბის­თ­ვის ჯერ არ მი­მიღ­წე­ვია, მაგ­რამ იმედს ვი­ტო­ვებ, რომ მა­ლე  და­სა­ხულ მი­ზანს მი­ვაღ­წევ.

— პირ­ვე­ლი­ვე კურ­სი­დან სწავ­ლის გა­საგ­რ­ძე­ლებ­ლად ავ­ს­ტ­რი­ა­ში მი­ემ­გ­ზავ­რე­ბი, რა პროგ­რა­მით გა­ემ­გ­ზავ­რე და რო­მელ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ზე გა­ა­კე­თე არ­ჩე­ვა­ნი?
— თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პირ­ვე­ლი კურ­სის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, სას­წავ­ლებ­ლად ავ­ს­ტ­რი­ა­ში წა­მო­ვე­დი, ქა­ლაქ გრაც­ში, კარლ-ფრან­ცის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტის ად­გი­ლის სა­ფუძ­ველ­ზე, თუმ­ცა დამ­ჭირ­და და­მა­ტე­ბი­თი გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა და პირ­ველ კურ­ს­ზე დამ­ს­ვეს. ამ­ჟა­მად გრა­ცის კარლ-ფრან­ცის სა­ხე­ლო­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პირ­ვე­ლი კურ­სის სტუ­დენ­ტი ვარ და სამ­კურ­ნა­ლო ფა­კულ­ტეტ­ზე ვსწავ­ლობ. ქა­ლაქ გრაცს, რო­გორც სტუ­დენ­ტურ ქა­ლაქს, ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი და მდი­და­რი ტრა­დი­ცია აქვს. აქ ექ­ვ­სი უნი­ვერ­სი­ტე­ტია. გრა­ცის ძვე­ლი ქა­ლა­ქი ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სოდ შე­მო­ნა­ხუ­ლი ქა­ლა­ქის ცენ­ტ­რ­თა­გა­ნია ცენ­ტ­რა­ლურ ევ­რო­პა­ში და შე­ტა­ნი­ლია იუნეს­კოს მსოფ­ლიო კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის ძეგ­ლ­თა სი­ა­ში.

— მი­ამ­ბე გრა­ცის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის შე­სა­ხებ — სას­წავ­ლებ­ლის ის­ტო­რია, რამ­დენ­წ­ლი­ა­ნია და რა ღირს სწავ­ლა? რა წე­სით გა­მო­ი­ყო­ფა სტი­პენ­დია სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის?
— გრა­ცის სა­მე­დი­ცი­ნო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი უძ­ვე­ლე­სია, და­არ­ს­და 1585 წელს. აქ 30 000 სტუ­დენ­ტი სწავ­ლობს. სა­მე­დი­ცი­ნო­ზე მოხ­ვედ­რა ძა­ლი­ან ძნე­ლია. და­მა­ტე­ბი­თი გა­მოც­დე­ბის ჩა­ბა­რე­ბაა სა­ჭი­რო, რა­საც სხვა ფა­კულ­ტეტ­ზე არ მო­ითხო­ვენ. სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რი სე­მეს­ტ­რ­ში 750 ევ­როს შე­ად­გენს. რაც შე­ე­ხე­ბა სტი­პენ­დი­ას — გათ­ვ­ლი­ლია მხო­ლოდ I და II რი­გის ქვეყ­ნე­ბის მო­ქა­ლა­ქე­თათ­ვის, ანუ მხო­ლოდ ევ­რო­პე­ლე­ბის­თ­ვის.

— რო­მელ ფა­კულ­ტეტ­ზე სწავ­ლობ და რამ გა­ნა­პი­რო­ბა პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი?
— ვსწავ­ლობ სა­მე­დი­ცი­ნო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სამ­კურ­ნა­ლო ფა­კულ­ტეტ­ზე. ჩე­მი მო­მა­ვა­ლი პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ზე დი­დი გავ­ლე­ნა იქო­ნია დე­დამ, რო­დე­საც მის გაბ­რ­წყი­ნე­ბულ, მაგ­რამ ამა­ვე დროს და­ქან­ცულ სა­ხეს ვხე­დავ­დი, ყო­ველ­თ­ვის მინ­დო­და, მსგავ­სი გრძნო­ბა ცხოვ­რე­ბა­ში მეც გა­მო­მე­ცა­და. ექი­მი რომ გახ­დე, სამ­წუ­ხა­როდ, მარ­ტო სურ­ვი­ლი არ კმა­რა. ამის­თ­ვის, ალ­ბათ, რა­ღაც მო­წო­დე­ბაა სა­ჭი­რო. ძა­ლი­ან მი­ხა­რია, რომ ამ მო­წო­დე­ბას და პრო­ფე­სი­ულ ბედ­ნი­ე­რე­ბას დე­და­ში ვხე­დავ და ალ­ბათ, ჩემ­შიც იჩენს თავს, მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბით და ღვთის შე­წევ­ნით.
— რას ნიშ­ნავს შენ­თ­ვის იყო კარ­გი ექი­მი, რო­გორ წარ­მო­გიდ­გე­ნია ამ პრო­ფე­სი­ა­ში შე­ნი თა­ვი?
— სამ­წუ­ხა­როდ, ამ პრო­ფე­სი­ა­ში ჯერ ჩემს თავს ვერ ვხე­დავ. ამით იმის თქმა მინ­და, რომ ჯერ ზუს­ტი პრო­ფე­სია არ მაქვს არ­ჩე­უ­ლი. დე­დის გავ­ლე­ნაა ალ­ბათ ისიც, რომ მინ­დო­და ოფ­თალ­მო­ლო­გი გა­მოვ­სუ­ლი­ყა­ვი, მაგ­რამ დღე­ვან­დე­ლი გად­მო­სა­ხე­დი­დან რა­ტომ­ღაც კა­ბი­ნეტ­ში თეთ­რი ხა­ლა­თით ჯდო­მა არ მხიბ­ლავს. ალ­ბათ, მო­მა­ვალ­ში უფ­რო სა­მეც­ნი­ე­რო გან­ხ­რით გა­ვაგ­რ­ძე­ლებ სწავ­ლას, უჯ­რე­დულ დო­ნე­ზე მკურ­ნა­ლო­ბას, რაც დღე­ი­სათ­ვის უფ­რო აქ­ტუ­ა­ლუ­რია.

— რა პრი­ვი­ლე­გი­ე­ბით სარ­გებ­ლო­ბენ გრა­ცის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი? არის თუ არა სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის რა­ი­მე შე­ღა­ვა­თე­ბი?
— რო­გორც ზე­მოთ აღ­ვ­ნიშ­ნე, გრა­ცის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, სამ­წუ­ხა­როდ, მხო­ლოდ ევ­რო­პის მო­ქა­ლა­ქე­თათ­ვი­საა სტი­პენ­დი­ე­ბი. უხე­შად რომ ვთქვა, არა­ევ­რო­პე­ლებს დიდ ყუ­რადღე­ბას არ აქ­ცე­ვენ. ისი­ნი, 15 კრე­დი­ტის (2 ძი­რი­თა­დი და 1 მე­ო­რა­დი საგ­ნის) ჩა­ბა­რე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის­გან თა­ვი­სუფ­ლ­დე­ბი­ან. ზო­გა­დად, ძა­ლი­ან ბევ­რი შე­ღა­ვა­თია სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის, თუნ­დაც სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­ს­პორ­ტ­ში, სათხი­ლა­მუ­რო კუ­რორ­ტებ­ზე, მა­ტა­რებ­ლის ბი­ლე­თებ­ზე და სხვა მრა­ვა­ლი.

— რა შე­გიძ­ლია გვი­ამ­ბო სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბი­სა და ლექ­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ. რო­გორც წე­სი, ასეთ სას­წავ­ლებ­ლებ­ში ლექ­ცი­ე­ბის წა­სა­კითხად ცნო­ბილ ადა­მი­ა­ნებს იწ­ვე­ვენ, ვინ არი­ან ისი­ნი?
— უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ძა­ლი­ან ხში­რად ჩა­მოჰ­ყავთ ლექ­ტო­რე­ბი სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნი­დან, ძი­რი­თა­დად, ამე­რი­კი­დან და აზი­ი­დან, რომ­ლე­ბიც თა­ვი­ანთ გა­მოც­დი­ლე­ბა­სა და აზ­რებს უზი­ა­რე­ბენ რო­გორც სტუ­დენ­ტებს, ასე­ვე ლექ­ტო­რებს. სამ­წუ­ხა­როდ, ამ ეტაპ­ზე გა­მი­ჭირ­დე­ბა კონ­კ­რე­ტუ­ლი პი­რე­ბის და­სა­ხე­ლე­ბა.

— რა შე­გიძ­ლია გვითხ­რა სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­ზე
— თავ­და­პირ­ვე­ლად მინ­და ვთქვა, რომ ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია გრა­ცის სა­მე­დი­ცი­ნო ბიბ­ლი­ო­თე­კა თა­ვი­სი სიმ­დიდ­რით — სტუ­დენ­ტის­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მია სა­მი მი­ლი­ო­ნი წიგ­ნი, ორი ათა­სი ხელ­ნა­წე­რი და ათას ორა­სი უძ­ვე­ლე­სი ნაშ­რო­მი.

— რო­გო­რია ავ­ს­ტ­რი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა? რა თქმა უნ­და, ეს ძა­ლი­ან ვრცე­ლი თე­მაა, მაგ­რამ მოგ­ვი­ყე­ვი იმის შე­სა­ხებ, რას­თა­ნაც უშუ­ა­ლოდ გაქვს შე­ხე­ბა
— ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ალ­ბათ ის ფაქ­ტი, რომ ავ­ს­ტ­რი­ე­ლე­ბის თორ­მეტ პრო­ცენტს არ აქვს ატეს­ტა­ტი, ხო­ლო 6-მა პრო­ცენ­ტ­მა სა­ერ­თოდ არ იცის წე­რა-კითხ­ვა. ქარ­თუ­ლი სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა არაფ­რით ჩა­მო­უ­ვარ­დე­ბა ავ­ს­ტ­რი­ულს, რა­საც სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­ნათ­ლე­ბა­ზე ვერ ვიტყ­ვი. ჩე­მი მხრი­დან, ალ­ბათ უხერ­ხუ­ლი იქ­ნე­ბო­და შე­და­რე­ბაც კი. ერთ პა­ტა­რა ფაქ­ტ­ზე გა­ვა­მახ­ვი­ლებ ყუ­რადღე­ბას. თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ლექ­ტორს აუცი­ლებ­ლად ფეხ­ზე ამ­დ­გა­რი უნ­და შეხ­ვ­დე. მა­ში­ნაც მიკ­ვირ­და, თუ რა­ტო­მაა ეს ფორ­მა­ლო­ბა სა­ჭი­რო?! აქ, აუდი­ტო­რი­ა­ში, ლექ­ტო­რის შე­მოს­ვ­ლი­სას, რო­მე­ლიც და­ახ­ლო­ე­ბით 24-25 წლის კა­ცია, ძა­ლა­უ­ნე­ბუ­რად წა­მოვ­დე­ქი. არა­სო­დეს და­მა­ვიწყ­დე­ბა მი­სი გა­ო­ცე­ბუ­ლი სა­ხე. ჩე­მი აზ­რით, ამით ბევ­რი რა­მაა ნათ­ქ­ვა­მი.

— უცხო­ე­თის სას­წავ­ლებ­ლებ­ში სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის ხში­რად ეწყო­ბა სა­მოგ­ზა­უ­რო ტუ­რე­ბი, ხომ არ გეგ­მავ სხვა ქვე­ყა­ნა­ში წას­ვ­ლას?
— დი­ახ, ძა­ლი­ან ბევ­რი გას­ვ­ლი­თი ტუ­რე­ბია. ძი­რი­თა­დად მო­საზღ­ვ­რე ქვეყ­ნებ­ში, მაგ­რამ ჯერ­ჯე­რო­ბით მე ეს არ შემ­ხე­ბია.

— ბევრ ქვე­ყა­ნა­ში, სო­ცი­ა­ლუ­რი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სის­ტე­მის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში რე­გის­ტ­რა­ცი­ის შე­დე­გად, უცხო­ელ სტუ­დენ­ტებს, სწავ­ლის პირ­ვე­ლი­ვე წლი­დან, უფ­ლე­ბა აქვთ იმუ­შა­ონ. გაქვს მუ­შა­ო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა?
— დი­ახ, რა თქმა უნ­და, მაქვს მუ­შა­ო­ბის უფ­ლე­ბა 20 სა­ა­თი თვე­ში. თუმ­ცა, სამ­წუ­ხა­როდ, სა­მუ­შა­ოდ დრო არ მაქვს. სურ­ვი­ლი კი ძა­ლი­ან დი­დია, რომ მთლი­ა­ნად და­მო­კი­დე­ბუ­ლი არ ვი­ყო მშობ­ლებ­ზე და ასე­ვე თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა მო­მე­მა­ტოს. სა­ხა­ლი­სო­ცაა, ჩე­მი აზ­რით, ახა­ლი ხალ­ხის გაც­ნო­ბა და ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ღე­ბა, რო­მე­ლიც აუცი­ლე­ბე­ლია და ყვე­ლას სჭირ­დე­ბა.

— მი­ამ­ბე, რო­გორ ცხოვ­რო­ბენ ავ­ს­ტ­რი­ე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი, რა არის მათ­თ­ვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი, რო­მე­ლი დარ­გია ყვე­ლა­ზე მე­ტად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი?
— ავ­ს­ტ­რი­ე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი ძა­ლი­ან ლა­ღად ცხოვ­რო­ბენ, მრა­ვა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვთ ქარ­თ­ვე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით. მრა­ვალ დარგს ეუფ­ლე­ბი­ან, მა­თი სურ­ვი­ლის შე­სა­ბა­მი­სად, რად­გან გზა გახ­ს­ნი­ლი აქვთ მთელ ევ­რო­პა­ში. გა­მოკ­ვე­თი­ლად ერ­თი დარ­გი არ აქვთ არ­ჩე­უ­ლი. აქ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლია მი­წათ­მოქ­მე­დე­ბა, გა­და­ზიდ­ვე­ბი, ჰიდ­რო­ე­ლექ­ტ­რო სის­ტე­მა და მრა­ვა­ლი სხვ.
ნაკ­ლე­ბად არი­ან და­მო­კი­დე­ბუ­ლი მშობ­ლებ­ზე. ხში­რად მხო­ლოდ არ­და­დე­გებ­ზე ხვდე­ბი­ან მათ. ერ­თო­ბი­ან, ძი­რი­თა­დად, ერ­თ­მა­ნეთ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბით. მოკ­ლედ, ყვე­ლა­ფერს აკე­თე­ბენ, რაც მო­ე­სურ­ვე­ბათ და რი­სი სა­შუ­ა­ლე­ბაც აქვთ, კა­ნო­ნის ფარ­გ­ლებ­ში, რა თ­ქ­მა ­უნ­და.

— სად და რო­გორ ატა­რებ თა­ვი­სუ­ფალ დროს? მო­მა­ვა­ლი რო­გორ გე­სა­ხე­ბა, სად აპი­რებ დამ­კ­ვიდ­რე­ბას?
— თა­ვი­სუ­ფალ დროს, ძი­რი­თა­დად, ჩემს მე­გობ­რებს ვუთ­მობ, ვე­სა­უბ­რე­ბი სკა­ი­პით ან აქა­ურ მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გავ­დი­ვარ სა­სე­ირ­ნოდ. ჩე­მი სა­ბო­ლოო ად­გი­ლი, რა თქმა უნ­და, თბი­ლი­სია. ამას ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა არ აქვს, ყო­ველ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ამ­ჟა­მად ასე ვფიქ­რობ, მაგ­რამ ძა­ლი­ან რთუ­ლია ეს ყვე­ლა­ფე­რი დღე­ვან­დე­ლი გად­მო­სა­ხე­დი­დან. სა­ჭი­როა მე­ტად და­ვა­ფა­სოთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ექი­მე­ბი.

— რო­გორ ფიქ­რობ, საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა და დიპ­ლო­მი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­საქ­მე­ბა­ში ითა­მა­შებს თუ არა გა­დამ­წყ­ვეტ როლს?
— ჩე­მი აზ­რით, აქ მი­ღე­ბუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო გა­ნათ­ლე­ბა თბი­ლის­ში და­საქ­მე­ბა­ში ძა­ლი­ან და­მეხ­მა­რე­ბა. ჩე­მი მი­ზა­ნიც სწო­რედ ესაა, რომ კარ­გი სა­მუ­შაო გა­რე­მო შე­იქ­მ­ნას, მაგ­რამ რე­ა­ლუ­რად დიპ­ლო­მი ბევრს არა­ფერს წყვეტს, მთა­ვა­რია ცოდ­ნა. აქ მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნით კი, სტუ­დენტს ძა­ლი­ან ბევ­რი გზა აქვს ხსნი­ლი. თუმ­ცა, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყვე­ლა­ფე­რი პი­რი­ქი­თაა. ძა­ლი­ან ბევ­რი კარ­გი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ბრუნ­დე­ბა უკან, საზღ­ვარ­გა­რეთ, რა­თა მე­ტად და­ა­ფა­სონ. მხო­ლოდ ენ­თუ­ზი­აზ­მ­ზე მუ­შა­ო­ბა ხომ ძა­ლი­ან ძნე­ლია.

— სო­სო, რას ურ­ჩევ იმ ახალ­გაზ­რ­დებს, რომ­ლებ­საც საზღ­ვარ­გა­რეთ ცოდ­ნის გაღ­რ­მა­ვე­ბი­სა და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის დი­დი სურ­ვი­ლი აქვთ
— პირ­ველ რიგ­ში, ვურ­ჩევ, სწო­რი არ­ჩე­ვა­ნი გა­ა­კე­თონ პრო­ფე­სი­ის გან­საზღ­ვ­რი­სას, რაც ძა­ლი­ან რთუ­ლია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პი­რო­ბებ­ში. ამ მხრივ გა­მი­მარ­თ­ლა, რად­გან დე­დის მა­გა­ლი­თი მქონდა. ჩე­მი აზ­რით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა შე­საც­ვ­ლე­ლია. მოს­წავ­ლე­ებს და­მამ­თავ­რე­ბელ კლა­სებ­ში სხვა­დას­ხ­ვა მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი უნ­და შევ­თა­ვა­ზოთ. მე­ტი შე­ხე­ბა უნ­და ჰქონ­დეთ მო­მა­ვალ პრო­ფე­სი­ას­თან, რაც სწო­რი არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბას გა­უ­ად­ვი­ლებთ.

— რა­დიო თვი­სუფ­ლე­ბას­თან მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში სა­უბ­რობ პა­ო­ლო იაშ­ვი­ლის ერთ-ერთ ლექ­ს­ზე, რო­მე­ლიც შემ­თხ­ვე­ვით ავ­ს­ტ­რი­ულ გა­ზეთ­ში აღ­მო­ა­ჩი­ნე, მი­ამ­ბე ამ ის­ტო­რი­ის შე­სა­ხებ.
— სამ­წუ­ხა­როდ, პა­ო­ლო   ამ ლექ­სის ქარ­თუ­ლი ანა­ლო­გი ვერ ვი­პო­ვე. ეს არის პირ­ვე­ლი მსოფ­ლიო ომის დროს, 1915 წელს, და­წე­რი­ლი ლექ­სი. ჩემ­მა კურ­სელ­მა მომ­ცა გა­ზე­თი და მითხ­რა: ნა­ხე, მგო­ნი ქარ­თ­ვე­ლიაო. რა თქმა უნ­და, ძა­ლი­ან გა­მი­ხარ­და და, ამა­ვე დროს, ძა­ლი­ან გა­მიკ­ვირ­და, რად­გან ევ­რო­პამ არ იცის ილია, აკა­კი, გა­ლაკ­ტი­ო­ნი, ვაჟა და გა­მო­აქ­ვეყ­ნეს პა­ო­ლოს ლექ­სი.

— და­ბო­ლოს, რო­ცა ადა­მი­ა­ნი საზღ­ვარ­გა­რეთ ცხოვ­რობს, ალ­ბათ მეტს და ღრმად ფიქ­რობს სამ­შობ­ლო­ზე. შო­რი­დან, მარ­თ­ლა უკე­თე­სი ჩანს ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა, ვიდ­რე სი­ნამ­დ­ვი­ლე­შია? ავ­ს­ტ­რი­უ­ლი გად­მო­სა­ხე­დი­დან რო­გორ შე­ა­ფა­სებ ჩვენს ქვე­ყა­ნას?
— პირ­ვე­ლი სე­მეს­ტ­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ძა­ლი­ან მე­ნატ­რე­ბო­და სა­ქარ­თ­ვე­ლო. მზად ვი­ყა­ვი, და­მე­ტო­ვე­ბი­ნა ყვე­ლა­ფე­რი და წა­მოვ­სუ­ლი­ყა­ვი, მაგ­რამ ჩა­მოს­ვ­ლი­დან ერთ კვი­რა­ში უკ­ვე სა­ო­ცა­რი გა­უცხო­ე­ბა ვიგ­რ­ძე­ნი, უკ­ვე ვე­ღარ ვძლებ­დი თბი­ლის­ში. აქე­დან ვეტ­რ­ფი ჩემს ქვე­ყა­ნას, ყო­ველ წამს მე­ნატ­რე­ბა ის სით­ბო, ხალ­ხი, მაგ­რამ აქა­უ­რი საქ­მე და ჩე­მი და­სა­ხუ­ლი მი­ზა­ნი ყვე­ლა­ფერს ფა­რავს. ხში­რად ვე­კითხე­ბი ჩემს თავს, რა მოხ­დე­ბო­და, რომ ჩემს ქვე­ყა­ნა­ში ვი­ღებ­დე ამ გა­ნათ­ლე­ბას და ვხვდე­ბი, რა ბედ­ნი­ე­რია ავ­ს­ტ­რი­ე­ლი ხალ­ხი, რომ ასე­თი დალ­ხე­ნი­ლი ცხოვ­რე­ბა აქვთ, რა­დი­კა­ლუ­რად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი ჩვენ­გან.

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

25-28(942)N