გამოდის 1998 წლიდან
2015-03-19
ვა­ჟა­თი და რუს­თ­ვე­ლით ამა­ყი „მა­მა­ცი ქა­ლის“ რე­ა­ლო­ბა

ბაპ­ტის­ტურ-ევან­გე­ლუ­რი ეკ­ლე­სი­ის ეპის­კო­პო­სი რუ­სუ­დან გო­ცი­რი­ძე მსოფ­ლი­ო­ში პირ­ვე­ლი სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რი ქა­ლია, რო­მელ­საც აშშ-ს პირ­ველ­მა ლე­დიმ მი­შელ ობა­მამ, გა­სულ წელს,  „სი­მა­მა­ცის“ ჯილ­დო გა­დას­ცა. ეს ჯილ­დო 2007 წელს ჰი­ლა­რი კლინ­ტონ­მა და­ა­წე­სა და მას მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხ­ვა ქვე­ყა­ნა­ში მოღ­ვა­წე იმ არა­ა­მე­რი­კელ ქა­ლებს გა­დას­ცე­მენ, რომ­ლებ­მაც სა­კუ­თა­რი მოღ­ვა­წე­ო­ბით სი­მა­მა­ცე გა­მო­ი­ჩი­ნეს. რი­თია ეპის­კო­პო­სი ქა­ლი გა­მორ­ჩე­უ­ლი, რი­თაც მი­იქ­ცია ყუ­რადღე­ბა და მი­სი მოღ­ვა­წე­ო­ბა სი­მა­მა­ცედ შე­ფას­და — რო­გო­რია „გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი“ ადა­მი­ა­ნის ბე­დი ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში? — ამის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა დღე­ვან­დე­ლი სტუ­მა­რი რუ­სუ­დან გო­ცი­რი­ძე.
მი­სი ბი­ოგ­რა­ფი­ის ძი­რი­თა­დი შტრი­ხე­ბი ასე­თია: გა­ნათ­ლე­ბა — თე­ო­ლო­გი/ფი­ლო­ლო­გი; თა­ნამ­დე­ბო­ბა — ევან­გელ-ბაპ­ტის­ტუ­რი ეკ­ლე­სი­ის ეპის­კო­პო­სი; კვლე­ვის ინ­ტე­რე­სი — ქა­ლი და რე­ლი­გია; ქალ­თა უფ­ლე­ბე­ბი და გენ­დე­რუ­ლი თა­ნას­წო­რო­ბის სა­კითხე­ბი რე­ლი­გი­ურ თე­მებ­ში; რწმე­ნის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, რე­ლი­გი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა და სე­კუ­ლა­რიზ­მი.
— ქალ­ბა­ტო­ნო რუ­სუ­დან, ჩვე­ნი ინ­ტერ­ვიუ გა­ნათ­ლე­ბა­ზე სა­უბ­რით და­ვიწყოთ... თქვე­ნი აზ­რით, სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რის­თ­ვის რამ­დე­ნად აუცი­ლე­ბე­ლია ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბა?
— გა­ნათ­ლე­ბა რომ ყვე­ლა პრო­ფე­სი­ის ადა­მი­ა­ნის­თ­ვი­საა აუცი­ლე­ბე­ლი, ეს ისე­თი აქ­სი­ო­მაა, მი­ჭირს კი­დეც ახ­ს­ნა. თუ­კი ექიმს, პე­და­გოგს, მშე­ნე­ბელს, მძღოლს ან ფერ­მერს მო­ეთხო­ვე­ბა თა­ვი­სი საქ­მის ცოდ­ნა, რა­ღა თქმა უნ­და, სა­სუ­ლი­ე­რო პირ­საც მო­ეთხო­ვე­ბა სულ ცო­ტა იმ რე­ლი­გი­ის საღ­ვ­თო წე­რი­ლის, ცო­ტა ის­ტო­რი­ი­სა და თე­ო­ლო­გი­ის ზო­გა­დი მო­ნა­ხა­ზის ცოდ­ნა მა­ინც, რო­მელ­საც ემ­სა­ხუ­რე­ბა.

— რო­გო­რი იყო თქვე­ნი ბავ­შ­ვო­ბა, ოჯა­ხი, სა­დაც აღი­ზარ­დეთ...
— დი­ა­სახ­ლი­სი დე­დი­სა და მან­ქა­ნის ხე­ლო­სა­ნი მა­მის სამ­შ­ვი­ლი­ან ოჯახ­ში გა­ვი­ზარ­დე, თბი­ლი­სის ერთ პე­რი­ფე­რი­ულ უბან­ში. ბავ­შ­ვო­ბის დი­დი ნა­წი­ლი გა­ვა­ტა­რე პა­პის სახ­ლ­ში, რო­მე­ლიც ბაპ­ტის­ტუ­რი ეკ­ლე­სი­ის ხუ­ცე­სი იყო. ამ­დე­ნად, ეკ­ლე­სია, საკ­ვი­რაო სკო­ლა, სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რის სა­ეკ­ლე­სიო და სა­ო­ჯა­ხო ცხოვ­რე­ბის წე­სის ნი­მუ­ში ბავ­შ­ვო­ბი­დან მყავ­და. დე­და­ჩე­მი ბუ­ნე­ბით ხე­ლო­ვა­ნი ქა­ლია, რო­მელ­მაც თა­ვი­სი ოც­ნე­ბა, გამ­ხ­და­რი­ყო მხატ­ვა­რი, პრო­ფე­სი­ულ დო­ნე­ზე, ვერ აის­რუ­ლა (თუმ­ცა, თუ ხარ ხე­ლო­ვა­ნი, ეს არა­სო­დეს ქრე­ბა). მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა (და შე­იძ­ლე­ბა, სწო­რედ ამის გა­მოც), ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბა სულ ხე­ლოვ­ნე­ბას უკავ­შირ­დე­ბო­და. ჩვე­ნი სა­ბავ­შ­ვო ოთა­ხი სა­კუ­თა­რი ხე­ლით მოვ­ხა­ტეთ; ვი­ყა­ვი სა­ბავ­შ­ვო თე­ატ­რის მსა­ხი­ო­ბი; და­ბა­დე­ბის დღე­ზე მი­ყი­დეს ზე­ნი­ტი და ვი­ყა­ვი კლა­სის ფო­ტოგ­რა­ფი, სახ­ლ­ში ვამ­ჟ­ღავ­ნებ­დი და ვბეჭ­დავ­დი სუ­რა­თებს... მა­მა, თა­ვი­სი თეთ­რი „მოს­კ­ვი­ჩით“ აგ­ვიყ­ვან­და ხოლ­მე გა­ზაფხულ­ზე მამ­კო­და­ზე და თოვ­ლ­ში ვკრეფ­დით ყო­ჩი­ვარ­დებს...
— რამ გა­ნა­პი­რო­ბა თქვე­ნი არ­ჩე­ვა­ნი? ბავ­შ­ვო­ბა­ში გი­ოც­ნე­ბი­ათ, რომ სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რი იქ­ნე­ბო­დით? რა პრო­ფე­სი­ა­ზე ოც­ნე­ბობ­დით?
— ბავ­შ­ვო­ბა­ში სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რო­ბა­ზე ვე­რა­სო­დეს ვი­ოც­ნე­ბებ­დი, იმი­ტომ რომ არა­სო­დეს მი­ნა­ხავს, არა­სო­დეს მსმე­ნია ქა­ლი სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რის შე­სა­ხებ. უფ­რო მე­ტიც, ჩვენს ეკ­ლე­სი­ა­ში ქა­ლებს მხო­ლოდ გა­ლო­ბი­სა და ლოც­ვის უფ­ლე­ბა ჰქონ­დათ. ერ­თა­დერ­თი ქა­ლი, რო­მელ­საც ზი­ა­რე­ბის ჭურ­ჭელ­თან შე­ხე­ბის უფ­ლე­ბა ჰქონ­და, ჩე­მი ნა­თე­ლა ბე­ბო იყო, რო­მე­ლიც ხუ­ცე­სის მე­უღ­ლე იყო. ის აცხობ­და ზი­ა­რე­ბის პურს, ის აქათ­ქა­თებ­და ბარ­ძიმ-ფეშ­ხუ­მებ­ზე ნა­ქარგ გა­და­სა­ფა­რებ­ლებს...
ჩე­მი არ­ჩე­ვა­ნი გა­ნა­პი­რო­ბა იმ პრო­ცე­სებ­მა, რო­მე­ლიც ჩვენს ეკ­ლე­სი­ა­ში და­იწყო საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დან­გ­რე­ვის პე­რი­ო­დი­დან. ეკ­ლე­სი­ა­ში და­ფუძ­ნ­და თე­ო­ლო­გი­უ­რი სე­მი­ნა­რია, რო­მელ­შიც მიგ­ვი­ღეს გო­გო­ნე­ბიც და ბი­ჭე­ბიც. სე­მი­ნა­რია იყო ის სივ­რ­ცე, სა­დაც იძერ­წე­ბო­და ჩვე­ნი ეკ­ლე­სი­ის ახა­ლი სა­ხე, ახა­ლი მი­სია და მი­სი გა­ნუყ­რე­ლი ნა­წი­ლე­ბი ვი­ყა­ვით ახალ­გაზ­რ­დე­ბიც და „ძველ­გაზ­რ­დე­ბიც“, ქა­ლე­ბიც და კა­ცე­ბიც. ქალ­თა ხელ­დას­ხ­მის სა­კითხიც იმ რე­ფორ­მის ლო­გი­კუ­რი გაგ­რ­ძე­ლე­ბა იყო. მახ­სოვს, რო­გო­რი ბედ­ნი­ე­რე­ბა იყო, რო­ცა ჩვენს ეკ­ლე­სი­ა­ში პირ­ველ ქალს და­ას­ხეს ხე­ლი... მა­შინ ვე­რაფ­რით წარ­მო­ვიდ­გენ­დი, რომ წლე­ბის მე­რე ვიდ­გე­ბო­დი სა­კურ­თხევ­ლის წინ და გავ­ხ­დე­ბო­დი სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რი.
ჩე­მი პირ­ვე­ლი პრო­ფე­სია იყო ინ­გ­ლი­სუ­რი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სპე­ცი­ა­ლის­ტი (ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის მე­ხუ­თე კორ­პუ­სე­ლი ვარ).
— თქვენ რე­ლი­გი­უ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ბრძან­დე­ბით, თუ აწყ­დე­ბით ამის გა­მო პრობ­ლე­მებს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში? ან თქვენს შვი­ლებს ხომ არ ჰქო­ნი­ათ პრობ­ლე­მე­ბი სკო­ლა­ში? რთუ­ლია ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში ამ ნიშ­ნით ცხოვ­რე­ბა?
— ჩემს შვი­ლებს ძა­ლი­ან გა­უ­მარ­თ­ლათ, რა­საც ვერ ვიტყ­ვი ჩე­მი კო­ლე­გე­ბის შვი­ლებ­ზე. ჩემს შვი­ლებს არა­სო­დეს მო­უ­წი­ათ თა­ვის მარ­თ­ლე­ბა, არც თა­ვის დაც­ვა რე­ლი­გი­უ­რი იდენ­ტო­ბის გა­მო. მათ კლას­ში ყო­ველ­თ­ვის იცოდ­ნენ ჩვე­ნი „უც­ნა­უ­რო­ბის“ შე­სა­ხებ. მაგ­რამ, სამ­წუ­ხა­როდ, ჩე­მი შვი­ლე­ბის ამ­ბა­ვი მხო­ლოდ ბედ­ნი­ე­რი გა­მო­ნაკ­ლი­სია. ჩე­მი კო­ლე­გე­ბის შვი­ლე­ბი არა­ერ­თხელ დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლან სკო­ლი­დან ატი­რე­ბუ­ლე­ბი, არა­ერ­თხელ მივ­სულ­ვართ ჩვე­ნი ეკ­ლე­სი­ის წევ­რის შვი­ლის სკო­ლა­ში, რომ ვი­თა­რე­ბა გან­გ­ვე­მუხ­ტა... სა­უ­ბე­დუ­როდ, სკო­ლა­ში, რე­ლი­გი­უ­რი ნიშ­ნით დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ის უმე­ტეს შემ­თხ­ვე­ვებ­ში, მშო­ბე­ლი ვერ ბე­დავს რა­მე­ნა­ი­რად ჩაგ­ვ­რი­ოს, ან ჩა­ე­რი­ოს... ურ­ჩევ­ნია, თუ­კი უკი­დუ­რე­სად იძა­ბე­ბა მდგო­მა­რე­ო­ბა, ბავ­შ­ვებს სკო­ლა გა­მო­უც­ვა­ლოს.
ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლად ყოფ­ნა არაა იოლი. არაა იოლი იყო რე­ლი­გი­უ­რად, ეთ­ნი­კუ­რად ან­და სექ­სუ­ა­ლუ­რი ორი­ენ­ტა­ცი­ის თვალ­საზ­რი­სით გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი. ჩვე­ნი რი­ტო­რი­კა, რო­მელ­საც ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ვერც კი ვამ­ჩ­ნევთ, ვერც კი ვგრძნობთ, სა­ოც­რად დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­უ­ლია. მახ­სოვს, ერ­თხელ მე­გო­ბარ­მა მითხ­რა, კითხ­ვე­ბი მქონ­და რე­ლი­გი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და მი­ჭირ­და სიტყ­ვა „ბაპ­ტის­ტის“ არ­ტი­კუ­ლი­რე­ბა, რომ შე­უ­რაცხ­ყო­ფი­ლად არ გეგ­რ­ძ­ნო თა­ვიო. ჩვე­ნი სადღეგ­რ­ძე­ლო­ე­ბი, ანეგ­დო­ტე­ბი, ან­და­ზა-გა­მო­ნათ­ქ­ვა­მე­ბი ხომ მძი­მე­დაა დატ­ვირ­თუ­ლი გენ­დე­რუ­ლი, რე­ლი­გი­უ­რი, ეთ­ნი­კუ­რი თუ სხვა ტი­პის დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­უ­ლი გან­წყო­ბე­ბით. ჩუ­მად უნ­და უს­მი­ნო და არც უს­მი­ნო ამ ყვე­ლა­ფერს ან სა­მარ­შრუ­ტო ტაქ­ს­შიც კი ეკა­მა­თო ყვე­ლას.
— უნ­და ის­წავ­ლე­ბო­დეს თუ არა სკო­ლა­ში რა­ი­მე სა­ხით რე­ლი­გია ან რე­ლი­გი­ე­ბის ის­ტო­რია?
— მე მჯე­რა გა­ნათ­ლე­ბის სას­წა­ულ­მოქ­მე­დი ძა­ლის. მჯე­რა, რომ იმ პრობ­ლე­მებს, რო­მე­ლიც დღეს არის ჩვენს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში, უშ­ვე­ლის გა­ნათ­ლე­ბა. ცოდ­ნას (ოღონ­დაც არა ინ­ფორ­მა­ცი­ის ქო­ნას, არა­მედ გა­ნათ­ლე­ბას) ბევ­რი პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბა შე­უძ­ლია. მაგ­რამ, მე არ მე­გუ­ლე­ბა ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში მას­წავ­ლე­ბელ­თა გილ­დია, რო­მე­ლიც შეძ­ლებ­და რე­ლი­გი­ის, გინ­დაც რე­ლი­გი­ის ის­ტო­რი­ის აკა­დე­მი­უ­რად და ნე­იტ­რა­ლუ­რად სწავ­ლე­ბას. რო­გორც წე­სი, ასე­თი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბი მძი­მე დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­უ­ლი გა­რე­მოს კი­დევ უფ­რო (ამ­ჯე­რად ლე­გი­ტი­მუ­რად) დამ­ძი­მე­ბის ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტი ხდე­ბა.
— რო­გო­რია, თქვე­ნი ხედ­ვით, იდე­ა­ლუ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, სა­დაც შვი­ლებს სი­ა­მოვ­ნე­ბით გაზ­რ­დით და რას მი­იჩ­ნევთ ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ¹1 ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბად?
— სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, სა­დაც სი­ა­მოვ­ნე­ბით გავ­ზ­რ­დი­დი შვილს, არის ის სივ­რ­ცე, სა­დაც ადა­მი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნი­სათ­ვის მგე­ლი არაა... სა­დაც ადა­მი­ა­ნია ფა­სე­უ­ლი ისე­თად, რო­გო­რიც არის, ვინც არის, რაც სწამს და რაც უყ­ვარს... სა­დაც იცი­ან რას წერ­და ვა­ჟა, ვი­ნაა ალუ­და ქე­თე­ლა­უ­რი, სა­დაც უყ­ვართ ის ულა­მა­ზე­სი მხა­რე, რო­მელ­შიც ცხოვ­რო­ბენ და სა­დაც ცე­ლოფ­ნის პარ­კე­ბი­თა და პლას­ტ­მა­სის ბოთ­ლე­ბით არაა ამოვ­სე­ბუ­ლი ულა­მა­ზე­სი ხე­ვე­ბი... ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ¹1 ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბაა ეგო­იზ­მი... ამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვია „მე“, „დღეს“!
— ზო­გა­დად, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა აგ­რე­სი­ი­თაა და­მუხ­ტუ­ლი, თვალ­ში­სა­ცე­მია ერ­თ­მა­ნე­თი­სად­მი სი­ძულ­ვი­ლი — ძა­ლი­ან არ მიყ­ვარს ამ სიტყ­ვის ხმა­რე­ბა, მაგ­რამ, სამ­წუ­ხა­როდ, მი­წევს. ბო­ლო დროს ძა­ლი­ან გახ­შირ­და ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტე­ბი — ლა­მის ყო­ვე­ლი მე­ხუ­თე ქა­ლი ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პ­ლია. რა­ტომ? თქვენ რო­გორ ხე­დავთ ამ პრობ­ლე­მებს?
— ქალ­თა მი­მართ ძა­ლა­დო­ბა არ არის პრობ­ლე­მა... ძა­ლა­დო­ბა არის პრობ­ლე­მის ყვე­ლა­ზე უკი­დუ­რე­სი გა­მოვ­ლი­ნე­ბა, რო­გორც აის­ბერ­გის წვე­რი. უბე­დუ­რე­ბა ისაა, რომ ეს უკი­დუ­რე­სი და სა­ში­ნე­ლი გა­მოვ­ლი­ნე­ბე­ბიც, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, უხი­ლა­ვად და რე­ა­გი­რე­ბის გა­რე­შე ქრე­ბა. პრობ­ლე­მაა ის უთა­ნას­წო­რო­ბა, რაც ქალ­სა და კაცს სხვა­დას­ხ­ვა გან­ზო­მი­ლე­ბა­ში მო­ი­აზ­რებს. პრობ­ლე­მაა, რო­ცა დე­და გო­გოს თო­ჯი­ნე­ბით ათა­მა­შებს სახ­ლ­ში და ბი­ჭი ქუ­ჩა­ში ბურთს თა­მა­შობს (ხომ ვი­თომც არა­ფე­რიო); პრობ­ლე­მაა, რო­ცა გო­გოს არ გა­უშ­ვებ კლას­თა­ნ ერ­თად ექ­ს­კურ­სი­ა­ზე და ბიჭს გა­უშ­ვებ; რო­ცა გო­გო­ნას პე­და­გო­გი­ურ­ზე ჩა­ა­ბა­რე­ბი­ნებ და ბიჭს ბიზ­ნეს ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბა­ზე; რო­ცა „ქმა­რი გი­ყი­დი­სო“ გო­გო­ნას ეუბ­ნე­ბი და ბიჭს „ოჯა­ხის მარ­ჩე­ნა­ლად“ ზრდი... ესაა იმ დი­დი და სა­ში­ნე­ლი აის­ბერ­გის ძი­რის ძი­რი და მე­რე ამა­ზეა და­შე­ნე­ბუ­ლი ჩვე­ნი სა­ა­მა­ყო პატ­რი­არ­ქა­ლუ­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, რო­მელ­შიც ძლი­ე­რი და მებ­რ­ძო­ლი ქა­ლი „ავია“ და იმა­ვე თვი­სე­ბე­ბის მქო­ნე კა­ცი „კა­ცუ­რი კა­ცია“. რო­ცა წყალ­კა­ნა­ლის მუ­შა და­ა­კა­კუ­ნებს კარ­ზე და მკითხავს, ოჯა­ხის უფ­რო­სი სახ­ლ­შიაო (ის ოჯა­ხის უფ­რო­სი მხო­ლოდ იმის­თ­ვის სჭირ­დე­ბო­და, რომ ეკითხა, წყლის ახა­ლი მრიცხ­ვე­ლე­ბი სად არის და­ყე­ნე­ბუ­ლი)...
ვიდ­რე ეს ასე იქ­ნე­ბა, ჩვენ კი­დევ ბევრ მსხვერპლს და­ვით­ვ­ლით ამ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში.
— მშობ­ლის გა­და­სა­ხე­დი­დან — რა არ მოგ­წონთ დღე­ვან­დელ გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში ან, პი­რი­ქით, რა მოგ­წონთ?
— გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა არის მო­მა­ვა­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მჭე­დე­ლი. და მე­რე ამ სამ­ჭედ­ლო­ში რო­გო­რი მჭედ­ლე­ბი მუ­შა­ო­ბენ? — და­ბა­ლა­ნაზღა­უ­რე­ბა­დი, იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლი, ნერ­ვებ­დაწყ­ვე­ტი­ლი, და­უ­ფა­სე­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი.... მშო­ბელ­თა კრე­ბა­ზე ზი­ხარ და გრძნობ, რომ 25-30 წლის შემ­დე­გაც დღე­ვან­დე­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი ისევ ისე­თი მე­თო­დე­ბით მუ­შა­ო­ბენ, რო­გორც ჩვე­ნი საბ­ჭო­თა მას­წავ­ლებ­ლე­ბი... მას­წავ­ლებ­ლებ­მა არ იცი­ან ბავ­შ­ვ­თა ასა­კობ­რი­ვი ფსი­ქო­ლო­გია და წარ­მოდ­გე­ნა არ აქვთ, რო­გორ გა­არ­თ­ვან თა­ვი კონ­ფ­ლიქ­ტურ სი­ტუ­ა­ცი­ებს. ერ­თა­დერ­თი მე­თო­დია დას­ჯა, კლა­სი­დან გაგ­დე­ბა, ნიშ­ნის დაკ­ლე­ბა....
თუ­კი არ შე­იც­ვ­ლე­ბა ის დი­ნა­მი­კა, სა­დაც მას­წავ­ლე­ბე­ლი ძა­ლა­უფ­ლე­ბის მქო­ნე წი­ნამ­ძღო­ლია, რო­მელ­საც არ ეთან­ხ­მე­ბი­ან და არ ემორ­ჩი­ლე­ბი­ან მხო­ლოდ „უზ­რ­დე­ლი“ და „ზარ­მა­ცი“ ბავ­შ­ვე­ბი, ვიდ­რე ბავ­შ­ვე­ბი არ იგ­რ­ძ­ნო­ბენ თავს ღირ­სე­ულ ადა­მი­ა­ნე­ბად, ჩვენს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მას არა­ფე­რი ეშ­ვე­ლე­ბა.
— თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი მწე­რა­ლი ვინ არის? სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რი?
— საყ­ვა­რე­ლი მწე­რა­ლი... რთუ­ლი სათ­ქ­მე­ლია, იმი­ტომ რომ დღეს ერ­თი მოქ­მე­დებს ჩემს აზ­როვ­ნე­ბა­ზე და ხვალ მე­ო­რე.... ოდეს­ღაც დი­უ­მა იყო, ხან მარ­კე­სი, ხან სე­ლინ­ჯე­რი...
რაც შე­ე­ხე­ბა სა­სუ­ლი­ე­რო პირს (უფ­რო სწო­რად პი­რებს) — ოდეს­ღაც მა­ჰათ­მა გან­დიმ გა­და­მიბ­რუ­ნა გო­ნე­ბა. დი­დი გავ­ლე­ნა იქო­ნია მთა­ვა­რე­პის­კო­პოს­მა დეს­მონდ ტუ­ტუმ და, რა თქმა უნ­და, მარ­ტინ ლუ­თერ კინ­გი...
— თქვენს თა­ვი­სუ­ფალ დროს რას ახ­მართ — საქ­მე, რო­მელ­საც სი­ა­მოვ­ნე­ბით აკე­თებთ.
— ფო­ტოგ­რა­ფია ძა­ლი­ან მიყ­ვარს, წა­მის და­ჭე­რის მო­მენ­ტი მხიბ­ლავს. ბავ­შ­ვო­ბა­ში ძა­ლი­ან მინ­დო­და მხატ­ვა­რი გა­მოვ­სუ­ლი­ყა­ვი. გა­მი­გო­ნია, რომ გო­ე­თემ 80 წლის ასაკ­ში და­იწყო ხატ­ვა და მეც ვფიქ­რობ, 80 წლის ასა­კამ­დე კი­დევ დავ­ხა­ტავ. რო­დე­საც ცო­ტა თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო მაქვს, ჩემს თავს ნე­ტა­რე­ბას ვუწყობ ხოლ­მე და ვხა­ტავ. ეს ჩე­მი ჰო­ბია.
— ასე თუ ისე ამ თე­მას შე­ვე­ხეთ, მაგ­რამ მა­ინც გკითხავთ, ქარ­თ­ვე­ლე­ბი რამ­დე­ნად ტო­ლე­რან­ტე­ბი ვართ?
— ჩვენ არც ყვე­ლა­ზე უკე­თე­სი და არც ყვე­ლა­ზე უარე­სი ერი ვართ. ეს არის მო­ცე­მუ­ლო­ბა. ჩვენ გვყავს ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა, რო­მე­ლიც ასე „გა­ფე­ტი­შე­ბუ­ლია“ და რომ­ლი­საც არ გვეს­მის. გვგო­ნია, რომ ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა არის „არ­წი­ვი ვნა­ხე დაჭ­რი­ლი“ — ეს არ არის ვა­ჟა. იგი რა­ღაც სას­წა­უ­ლია, ეს არის მოვ­ლე­ნა არა მარ­ტო ქარ­თულ ცნო­ბი­ე­რე­ბა­ში, არა­მედ მსოფ­ლიო ცნო­ბი­ე­რე­ბა­ში. კა­ცი, რო­მელ­მაც და­წე­რა „ალუ­და ქე­თე­ლა­უ­რი“, სა­დაც ლა­პა­რა­კია იმა­ზე, რომ ადა­მი­ა­ნი ფა­სობს არა იმით, თუ „რო­მე­ლი გო­რი­საა“, არა­მედ იმი­თი, თუ რა ადა­მი­ა­ნია. ის რომ არ გვყავ­დეს, რუს­თა­ვე­ლი რომ არ გვყავ­დეს, ვიტყო­დით, რომ ჩვენ ტო­ლე­რან­ტო­ბას ახ­ლა ვსწავ­ლობთ, რა­ღაც-რა­ღა­ცე­­ბი კი გვეშ­ლე­ბა, მაგ­რამ ვი­ნაა სრულ­ყო­ფი­ლი და ვის არ შეშ­ლია. მაგ­რამ საქ­მე ისაა, რომ ჩვენ­მა წი­ნაპ­რებ­მა, ეს თა­მა­სა სადღაც მა­ღალ დო­ნე­ზე ას­წი­ეს და სირ­ცხ­ვი­ლია, რომ ჩვენ ვერ ვი­აზ­რებთ, რა­ზე გვე­სა­უბ­რე­ბი­ან ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი. ჩვენ ირა­ნი ვე­რა­სო­დეს ვერ ვიქ­ნე­ბით, რად­გან რუს­თა­ვე­ლი და ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა გვყავ­და და თუ ამით მოგ­ვაქვს თა­ვი, მარ­ტო სადღეგ­რ­ძე­ლო­ებ­ში ლა­მაზ-ლა­მა­ზი ფრა­ზე­ბის გან­მე­ო­რე­ბით არ უნ­და შე­მო­ვი­ფარ­გ­ლოთ. ამი­ტომ ვფიქ­რობ, ამ მხრივ, ძა­ლი­ან ბევ­რი რამ გვაქვს გა­სა­კე­თე­ბე­ლი, რად­გან ჩვენ­ზე წინ მყო­ფებ­მა ბევ­რი რამ უკ­ვე გა­ა­კე­თეს, ახ­ლა იმათ საქ­მეს ვა­ფუ­ჭებთ და უკან ვდგამთ ნა­ბი­ჯებს. თუმ­ცა, ირან­საც ჰყავ­და ჯა­ლა ლედ­დინ რუ­მი, მაგ­რამ მა­ინც ამ უბე­დუ­რე­ბა­ში აღ­მოჩ­ნ­და.
— იცხოვ­რებ­დით სხვა ქვე­ყა­ნა­ში?
— სულ­ხან-სა­ბას იგავ-არა­კია „იხ­ვი და მყვა­რი“. იგავ­ში იხ­ვი და ბა­ყა­ყი ერ­თი გუ­ბის ნა­პი­რას ცხოვ­რო­ბენ. ეს გუ­ბე თან­და­თან შრე­ბა, იხ­ვი გა­დაწყ­ვეტს სხვა გუ­ბე მო­ძებ­ნოს და გაფ­რინ­დე­ბა, ბა­ყა­ყი კი იქ დარ­ჩე­ბა. ვერ ტო­ვებს მშობ­ლი­ურ ად­გილს. გარ­კ­ვე­უ­ლი დრო­ის შემ­დეგ იხ­ვი გად­მო­იფ­რენს და გუ­ბეს და­ხე­დავს, ნა­ხავს, რომ წყა­ლი დამ­შ­რა­ლია, მყვა­რი კი იქ­ვე გდია მკვდა­რი — მე, ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, მყვა­რი ვარ. ამ ასაკ­ში სხვა­გან ცხოვ­რე­ბა ვერ წარ­მო­მიდ­გე­ნია, ვა­ღი­ა­რებ, უცხო გა­რე­მო­სი ძა­ლი­ან მე­ში­ნია. უცხო­ეთ­ში რუ­სუ­დან გო­ცი­რი­ძე არა­ვის სჭირ­დე­ბა, მათ ჰყავთ თა­ვი­ან­თი რუ­სუ­დან გო­ცი­რი­ძე­ე­ბი. ვთვლი, რომ თუ ჩვე­ნი სამ­შობ­ლო­დან გა­და­ვიხ­ვე­წე­ბით, ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას ძარ­ღ­ვი აღარ იფეთ­ქებს, მა­შინ კი ჩვე­ნი გუ­ბუ­რა მარ­თ­ლა დაშ­რე­ბა.
— ქალ­ბა­ტო­ნო რუ­სუ­დან, პირ­ვე­ლი სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რი ქა­ლი ბრძან­დე­ბით, რო­მელ­საც „სი­მა­მა­ცის ჯილ­დო“ გად­მო­გე­ცათ. ამ ჯილ­დოს აშშ-ში  ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად გა­დას­ცე­მენ ქა­ლებს, რომ­ლებ­მაც გა­მო­ავ­ლი­ნეს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სი­მა­მა­ცე, სიმ­ტ­კი­ცე და ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის, სო­ცი­ა­ლუ­რი სა­მარ­თ­ლი­ა­ნო­ბი­სა და ქალ­თა თა­ნას­წო­რო­ბის და წინ­ს­ვ­ლის ად­ვო­კა­ტი­რე­ბის საქ­მე­ში. თქვე­ნი სი­მა­მა­ცე რი­თი გა­მო­ი­ხა­ტა?
— ალ­ბათ, ყვე­ლა­ზე დი­დი სი­მა­მა­ცე, ჩე­მი მხრი­დან, ის იყო, რომ ამ­დე­ნი თავ­და­დე­ბუ­ლი, ერ­თ­გუ­ლი, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი, შე­უ­პო­ვა­რი და ძლი­ე­რი ქა­ლის ქვე­ყა­ნა­ში ამ ჯილ­დო­ზე დავ­თან­ხ­მ­დი.

ესა­უბ­რა ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

25-28(942)N